opc_loader

Menu

Algenverwijderaar


 

4 Artikelen

Een rubriek waar we u liever niet zien surfen :-)
Aangezien het de iedereen kan overkomen, hieronder het stappenplan voor de verwijdering van algen:

1. Voorbereiding

Breng pH op 7 à 7,2
Uw gehalte aan stabilisator is niet hoger dan 20-30 ppm, zoniet dient u deels uw water te verversen of de dosering aan chloorschock te verhogen meestal in combinatie met Anti-Alg (Acti QT20).

2. Algen doden

Doe een chloorshock met chloor granulaat en mik op 5 ppm aan vrije chloor.  Borstel goed op de plaatsen aan wand en bodem waar algen zitten.  Na een paar uur filtereren zijn de algen dood en merk je dat  het water in plaats van groen troebel wit troebel wordt.
Bij fel groen water of indien na 12 h onvoldoende resultaat met chloorshock (vermoedelijk door te hoog gehalte aan stabilisator), gebruik dan Anti-Alg (Acti QT20).

3. Algen verwijderen

De algen zweven nu in je zwembad en worden niet tot weinig uitgefiltert als je werkt met een zand- of glasfilter.  Pas nu de juiste dosering O'Clear of Flovil (choc) toe.
De dode algen kan je vervolgens laten bezinken en wegstofzuigen via waste functie op filter of uitfiltreren en vervolgens (tussentijds) backwashen.  Zie beschrijving werkwijze beschreven bij het product O'Clear.

4. Preventie van algen in de toekomst

Breng je zwembadwaarden terug op peil en verwijder zeker de fosfaten uit je zwembadwater.
Koop een UV-C lamp: dé garantie tegen groen water.