opc_loader

Menu

"Reculer pour mieux coller"

 

Oftewel eerst denken dan lijmen :-)

 

Doorheen de jaren heeft Zuiver Zwemmen zich toegelegd op het hydraulisch optimaliseren van zwembadontwerpen.  Bij onze renovaties en uitbreidingen van bestaande systemen merken we maar al te vaak (onherroepbare) ontwerpfouten op cruciale knooppunten en op het totaalontwerp.

 

  1. onvoldoende en foute diameters van leidingen met hoge tegendruk en te hoge watersnelheid als gevolg
  2. foutieve verbinding van leidingen en inbouwdelen met ongelijke waterverdeling als gevolg
  3. slechte plaatsing van pomp en koppelingen die het hydraulisch rendement en levensduur van pomp beperken
  4. beperkte parametrisatie van zwembadpompen op variabele snelheid waardoor onvoldoende of te veel omloop van zwembadwater en onvoldoende fijne filtratie door te hoge snelheden
  5. te kleine filtervaten die zorgen voor te hoge filtersnelheden en daarmee veel minder fijn filteren

 

Waarom is dit belangrijk?

Dit is eenvoudig uit te leggen via de affiniteitswet die van toepassing is op variabele zwembadpompen:

Snelheid ½ → Druk ¼ → Verbruik 1/8

Stel dat je dus voor een vooropgesteld benodigd debiet voor je zwembad de benodigde snelheid van je pomp kan halveren dan zal de druk in je leidingen met een factor 4 dalen en je energieverbruik met een factor 8!

 

We hebben er dus alle belang bij om het leidingwerk zo te ontwerpen dat bij een bepaald vooropgesteld debiet de watersnelheid en tegendruk in het leidingwerk juist gemoduleerd wordt zodat je zwembadpomp minder kracht nodig heeft om het beoogde debiet rond te pompen.

Als we de snelheid in het leidingwerk kunnen halveren daalt de tegendruk met een factor 5.

Hieronder op de grafiek een voorbeeld uit  de praktijk gegrepen.

Stel dat we een debiet van 13m³/u laten circuleren door een leiding van diameter 50 hebben we een snelheid van 2 m/s en daarmee een drukval van 10mbar per meter leiding tegenover 1,4 m/s en een drukval van 3,5 mbar per meter leiding bij een diameter van 63mm.  Een kleine aanpassing als deze levert dus 3 keer minder weerstand!  Tel dit maar eens uit voor elke meter leiding in een zwembadontwerp en je begrijpt dat zulke relatief kleine ingrepen met beperkte meerkost een veelvoud aan voordelen en energiebesparing oplevert!  Koppel dus nooit je twee skimmers op 1 leiding van 50mm, laat heel de drukleiding (toevoer) dus ook nooit op 1 buis van 50mm naar je inspuiters gaan, etc.

Ook voor de filtervaten berekenen we de snelheid en daarmee de benodigde diameter en  hoogte van filtervat want hoe trager het water door het filterbed kan stromen hoe fijner de filtratie.  We enten ons hier op de opgelegde filtersnelheden in openbare zwembaden (max. 30 m/u).

 

Optimale watercirculatie als kers op de taart

Je weet nu wel welke watersnelheden en -debieten door je leidingwerk en filtervat lopen maar wat gebeurt er vervolgens in je zwembad zelf?

Het aantal, de positie en dimensionering van alle inbouwstukken is hier cruciaal.

Ons ingenieursbureau berekent vervolgens in functie van het zwembadontwerp en aantal en positie inbouwdelen de watersnelheden in alle delen van het zwembad.  Vervolgens analyseert men de ‘verblijftijd’ van elk deeltje water in je zwembad oftewel hoe lang is het al niet meer langs de filterinstallatie gestroomd.  Zo bekomen we inzichten in een optimale waterverdeling en kunnen we ook berekenen hoeveel debiet water we per dag moeten laten circuleren.  Hoe minder rondgepompt watervolume we hiervoor nodig hebben zorgt alweer voor een lager energieverbruik van je zwembadpomp en bovendien minder nood aan chemicaliën en een betere warmteverdeling via de warmtepomp en/of solar lamellen.

Als we alle componenten van een zwembadontwerp in acht nemen bekomen we bij een installatieontwerp van Zuiver Zwemmen al snel op 25 tot 50% energiebesparing.  Dit zorgt er voor dat de extra materiaal- en studiekost in de meeste gevallen binnen het eerste zwemseizoen al terugverdiend is dankzij lager energieverbruik.  Alleen al op de energiekost van de zwembadpomp winnen we vaak al 0,25 à 0,5kW/uur wat aan een gemiddeld elektriciteitstarief toch al snel 5 EUR besparing per dag betekent.  Als je dan weet dat een zwemseizoen een 150 dagen telt…

Anderzijds komt het ook vaak voor dat door onze berekeningen een minder zware zwembad- en warmtepomp nodig is waardoor je meerkost ineens terugverdiend is. Maar bovenal krijg je met ons ontwerp inzicht op de werking van je installatie.

 

Los vanuit standpunt energiebesparing moet u beseffen dat helder en gezond zwemwater voor 70% te maken heeft met filtratie.  Dit is dus de long van je zwembad en je keuzes hier zijn cruciaal!  De resterende 30% zet je in op waterbehandeling en onderhoud.  Het is dus contraproductief om te besparen op leidingmateriaal, filtervat, filtermedia, etc. en je enkel te focussen op type van waterbehandeling (hydrolyse, zoutelektrolyse, vloeibaar chloor, UVC-systemen, etc.).  We werken voor onze klanten steeds een pakket uit volgens behoeftes en budget.

 

Voor wie werken we?

In de eerste plaats biedt Zuiver Zwemmen hiermee een unieke aanpak aan voor de eigen zwembadinstallaties maar we worden ook ingeschakeld door collega zwembadbouwers of zelfbouwers.

 

Contacteer ons voor meer info!