opc_loader

Menu

Chloor

6 Artikelen

Voor gestabiliseerd chloor werken we met Acti gezien deze een hoger dan gemiddeld percentage aan zuivere chloor heeft en daardoor prijs-kwaliteit zeer interessant is. Voor ongestabiliseerd chloor werken we exclusief met HTH.
De te handhaven chloorwaarde hangt van veel factoren af als je werkt met manuale dosering.  O.a. de intensiteit van gebruik en vervuiling, afdekking tegen zonlicht, gehalte cyaanzuur, UV-C lamp ondersteuning, gehalte aan fosfaten, etc.  Als algemene vuistregel kan je stellen dat een gehalte tussen de 1 en 2 ppm vrije chloor na te streven is voor zwembaden met manuele dosering.  Let op met je pH-waarde en gehalte aan cyaanzuur gezien deze een grote invloed hebben op de activiteitsgraad van je chloor!